Która sieć oferuje najlepszy mobilny internet ?
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Netia
Cyfrowy Polsat

Regulamin serwisu

Informacje ogólne

Korzystając z serwisu Centel.net.pl użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia

Serwis Centel.net.pl  pośredniczy w udostępnianiu usług świadczonych przez Dostawców Usług. W takiej sytuacji do usług oferowanych przez Centel.net.pl  zastosowanie ma niniejszy regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Dostawców Usług zastosowanie mają regulaminy szczegółowe tych Dostawców.


Określenia użyte w Regulaminie:

Centel.net.pl  - oznacza serwis ( platformę ) należący do Centel-Net Zakład Usługowo-Handlowy ul. Kostki Napierskiego 14 C 70-783 Szczecin.
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Centel.net.pl
Użytkownik- oznacza każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z serwisu Centel.net.pl
Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Centel.net.pl 
Usługi pośrednictwa - umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z Dostawcami Usług telekomunikacyjnych .
Operator- przedsiębiorca telekomunikacyjny który, buduje infrastrukturę telekomunikacyjną ( linie , sieci, urządzenia stanowiące razem publiczną sieć telekom.) Operator może oczywiście być uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych
Dostawca Usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dostawca Usług nie musi posiadać własnej infrastruktury - może korzystać z infrastruktury innego Operatora

Warunki świadczenia usług

Zakazuje się  dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Zakazane jest korzystanie z serwisu Centel.net.pl  w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Użytkownicy ponoszą  odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zsadami.

Zasady świadczenia usług

Klient zapoznaje sie z  ofertami różnych Operatorów na platformie Centel.net.pl i następnie po wybraniu określonej oferty zostaje przekierowany do odpowiedniej podstrony internetowej Operatora.

W niektóreych ofertach Klient może zostać poproszony o telefon kontaktowy ( wypełniając formularz telemarketingowy) w celu przedstawienia mu oferty handlowej przez  Operatora GSM lub jego Autoryzowanego Dealera

Odpowiedzialność za korzystanie przez użytkowników z platformy Centel.net.pl 

Centel.net.pl  zastrzega, że korzystanie z serwisu Centel.net.pl  możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Centel.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu Centel.net.pl  w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Centel.net.pl  dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji

Dane publikowane w Centel.net.pl  mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa własności intelektualnej

Centel.net.pl udostępnia w swoim serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę .

Użytkownicy serwisu Centel.net.pl  są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).


Ochrona prywatności

Centel.net.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe zebrane w formularzach są wykorzystywane wyłącznie przez  Dostawców Usług w związku z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez Dostawców Usług.

Ochrona danych osobowych

Administratorami danych osobowych Użytkowników są odpowiedni Dostawcy Usług .

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług..

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa


2012 Centel-Net. All rights reserved
projekt i wykonanie: Centel-Net