Wybierany optymalną ofertę na mobilny internet

 

Wybór najlepszej dla nas oferty mobilnego internetu nie jest taki prosty. Należy tu uwzględnić wiele różnych czynników, które są czasami trudne do określenia. Podstawowym kryterium jest zawsze optymalizacja kosztów. Chodzi o to aby nie płacić za usługi, których nie używamy ponieważ nie mamy takiej potrzeby lub nie mamy określonej możliwości technicznej.

Aby wybrać najlepszą dla nas ofertę należy przeanalizować następujące zagadnienia :

- ustalenie odpowiedniego limitu transferu danych

- określenie miejsc korzystania z mobilnego internetu

- sprawdzenie zasięgu mobilnego internetu u poszczególnych operatorów

- rozpoznanie dostepnej prędkość transmisji danych oraz usług dodatkowych

- sprawdzenie kosztów usługi po wyczerpaniu limitu transferu

- sprawdzenie kosztów usługi w ramach abonamentu w przeliczeniu na 1 GB

- wybór operatora usługi oraz konkretnej oferty

Ustalenie odpowiedniego limitu transferu danych

Zagadnienie to jest chyba najbardziej istotne pod kątem ponoszonych kosztów. Jaką dobrać wielkość pakietu danych najbardziej odpowiadającego naszym potrzebom opisano dokładnie w osobnym rozdziale tutaj »  Od tej wielkości zależy głównie jaki będziemy ponosić miesięczny koszt za mobilmy internet. Należy również wziąć pod uwagę możliwość wykorzystywania bezpłatnych sieci WiFi. W ostatnim czasie takich sieci powstaje coraz więcej. Praktycznie sieć WiFi dostępna jest prawie w każdym hotelu, zakładzie pracy, pensjonacie,  w restauracjach, urzędach, większych sklepach  nawet ostatnio w pociągach PKP. Korzystając z takich sieci nie zużywamy naszego pakietu danych. Dlatego też musimy dokładnie rozważyć  w ilu miejscach będziemy mieli bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Warto również rozważyć możliwość dołączenia do powstających ostatnio grup wzajemnego udostępniania sieci WiFi. Grupy te jak na przykład FON , powstają na zasadzie zrzeszania się osób, które posiadają w domu lub pracy internet stacjonarny zakończony routerem WiFi.  Członkowie takich grup rejestrują się na odpowiednim portalu internetowym umożliwiają innym członkom grupy korzystanie ze swojego Internetu poprzez WiFi. Istnieją już grupy o zasięgu międzynarodowym jak FON a także o zasięgu jednego kraju. Niedawno w Polsce powstała duża społecznościowa sieć Wi-Fi pod nazwą FunSpot Orange. Tworzą ją użytkownicy neostrady posiadający modem Livebox.

Określenie miejsc korzystania z usługi

Zanim wybierzemy ofertę mobilnego Internetu musimy zastanowić się w jakich miejscach będziemy używać tej usługi. Jeżeli mobilny internet  ma służyć głównie jako łącze zapasowe  (bezpieczeństwa) dla istniejącego połączenia stacjonarnego to należy przede wszystkim sprawdzić  zasięg usług i funkcjonujące technologie w miejscu naszego zamieszkania czy miejscu pracy. Jeżeli mobilny internet wykorzystywać będziemy w większości poza domem czy pracą to sprawdzamy przede wszystkim jakie technologie transmisji będą dla nas dostępne. Jeżeli na przykład będziemy często przebywać w centrach dużych aglomeracji to trzeba koniecznie zaplanować kupno modemu  LTE.

Sprawdzenie zasięgu mobilnego internetu u poszczególnych operatorów

Mapy zasięgu  dla poszczególnych operatorów zamieszczono tutaj » . Mapy te przedstawiają jedynie orientacyjny zasięg. Według regulaminów większości operatorów mapa zasięgu nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i nie stanowi podstawy do ewentualnej reklamacji. Warto częściej przeglądać mapy zasięgu poszczególnych operatorów mobilnego internetu ponieważ zmiany w tym zakresie mogą zachodzić bardzo szybko. Ze względu na szybki postęp technologiczny, prawie wszyscy operatorzy ciągle modernizują technologie z rozbudowują zasięg działania usługi. Ostatnio bardzo dynamicznie rozbudowywana jest sieć LTE.

Rozpoznanie dostępnej prędkość transmisji danych

Prędkość ściągania i wysyłania danych zależy od rodzaju technologii w zasięgu której się znajdujemy. Nasz modem  zaloguje się automatycznie do technologii oferującej najszybszą prędkość dostępną na danym terenie. Jeżeli zamierzamy zakupić ofertę z dużym pakietem danych (np. powyżej 25 GB) to trzeba sobie zdawać sprawę, że musimy mieć możliwość ściągać dane z odpowiednio dużą prędkością tak aby możliwe było wykorzystanie tak dużego pakietu w ciągu miesiąca. Jeżeli będziemy przebywać głównie w miejscach gdzie mamy zasięg w oparciu o sieć GSM to nasza prędkość pobierania danych nie przekroczy 236 kbit/s dla technologii EDGE lub 80kbit/s w przypadku technologii GPRS. Odwrotna sytuacja będzie, gdy będziemy mogli korzystać z technologi LTE.  Przy prędkości 150 MB/s możemy szybko zużyć nasz limit danch.  Dlatego niektórzy operatorzy wprowadzili nowe usługi jak nielimitowane przeglądanie stron www oraz bezpłatne korzystanie z wybranych serwisów np. You Tube czy Ipla.pl.  Dzięki temu można korzystać z niektórych serwisów czy usług nie zważając na ograniczenia wynikające z wysokości pakietu danych czy z dużej prędkości transmisji. Więcej informacji tutaj »

Sprawdzenie kosztów usługi po wyczerpaniu limitu transferu

Warto zapoznać się dokładniej z zasadami obciążania klientów dodatkowymi kosztami po przekroczeniu określonego w ofercie limitu transferu danych. Nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne w 2013 roku nałożyła na operatorów mobilnego internetu obowiązek powiadamiania abonenta o fakcie wyczerpania przyznanego mu pakietu danch. Informacja ta musi się także znaleźć w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ponadto abonent musi mieć rówież możliwość kontrolowania stanu wykorzystania pakietu w czasie trwania okresu rozliczeniowego. Dokładne informacje w tym zakresie przedstawiono w rozdziale tutaj »

Sprawdzenie kosztów usługi w ramach abonamentu w przeliczeniu na 1 GB

Interesującym parametrem ułatwiającym nam ocenę atrakcyjności oferty może być także koszt transmisji danych w przeliczeniu na 1 GB. Aby otrzymać taki wskaźnik wystarczy podzielić wartość abonamentu przez ilość oferowanych w pakiecie GB w ramach danej oferty. W przedstawionym , w niniejszym serwisie, rankingu  ofert mobilnego internetu  umieszczono ten parametr przy najlepszych ofertach w polu ,,Info dodatkowe” Jest sprawą oczywistą, że im wyższy abonament wybierzemy tym koszt  za 1 GB będzie mniejszy.

Analiza usług dodatkowych mobilnego internetu w ramach konkretnej oferty

Bardzo często się zdarza, że w ramach konkretnej oferty mamy możliwość skorzystania z dodatkowych usług i udogodnień. Większość z nich jest bezpłatna a za niektóre niestety pobierana jest dodatkowa opłata (zwłaszcza przy niższych abonamentach). Warto zapoznać się dokładniej z zasadami tych usług ponieważ mogą one znacznie zmniejszyć nasze rachunki. Na pewno na pierwszym miejscu należy wymienić możliwość prowadzenia bezpłatnego transferu danych w godzinach nocnych. Inne ważniejsze usługi i udogodnienia to: dodatkowe karty sim pozwalające na współdzielenia pakietu danych przez innych użytkowników, komunikatory internetowe umożliwiające bezpłatne prowadzenie rozmów typu VoIP, dodatkowe pakiety danych, bezpłatne przeglądanie stron www itp.

Wybór operatora usługi mobilny internet oraz konkretnej oferty

Na koniec wybieramy najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom ofertę. Warto także mieć na uwadze fakt, że statystyczny użytkownik laptopa czy tableta (z wyłączeniem smartfona) korzystający z usługi mobilnego internetu,  nie przekracza średnio w ciągu miesiąca pakietu danych 5 GB. Oczywiście są to dane uśrednione i wszysko zależy od naszych indywidualnych potrzeb.

Ile kosztuje 1 GB w cenie hurtowej ?

Jak kształtują się ceny hurtowe transmisji 1 GB w sieci mobilnego Internetu może nam zobrazować przeprowadzona w 2012 roku duża transakcja. Operator sieci Plus podpisał umowę z Mobyland (właścicielem sieci LTE 1800) w ramach której zamówił pakiet 11 mln GB za kwotę 101,7 mln zł. Zamówiony pakiet może być wykorzystany w sieci Aero2 (HSPA+ na 900 MHz) oraz CenterNetu i Mobylandu (LTE na 1800 MHz). Dodatkowo ustalono , że w zależności od wielkości zamówień w ciągu roku, Mobyland udzieli dodatkowych upustów  do 25%.  Z przedstawionej transakcji wynika, że za 1 GB Polkomtel zapłaci poniżej 9 zł. Wcześniej przy podobnym zmówieniu 13 mln GB przez Cyfrowy Polsat stawka za 1 GB wyniosła tylko 7,93 zł.
Jak widać z powyższego przykładu główni dostawcy usługi Mobilny Internet na naszym rynku nie muszą koniecznie korzystać z własnej infrastruktury w zakresie technologii HSPA+ czy LTE.  Usługę taką można zakupić w hurtowej ilości od właścicieli istniejącej infrastruktury i dalej oferować  abonentom w różnego rodzaju konfiguracjach. Warto zapamiętać poziom cen hurtowych aby mieć ogólną orientację oraz możliwość porównania i oceny proponowanych nam ofert.

opracował: Krzysztof Nieścioruk

 

 
Jeśli informacja była przydatna - Poleć nas na Facebooku

 

*kopiowanie tekstu bezwzględnie zabronione *


2012 Centel-Net. All rights reserved
projekt i wykonanie: Centel-Net