Objaśnienia do rankingu

W przedstawionym rankingu uwzględnione zostały oferty następujących operatorów:

P4 Sp. z o.o. , Orange Polska SA, T-Mobile Polska, Polkomtel S.A. i Cyfrowy Polsat S.A.


W naszym serwisie zajmujemy się tylko ofertami z modemem oraz z umową na czas określony 24 miesiące. Naszym zdaniem są to obecnie oferty najbardziej korzystne dla klienta. Dlaczego ? Zobacz tu »

Ranking sporządzono według następujących kryteriów:

♦  czas trwania umowy: oferta na czas określony 24 miesiące

♦ oferty abonamentowe typu post-paid dla klientów indywidualnych i biznesowych

♦ ranking obejmuje jedynie oferty z urządzeniem przeznaczonym   typu modem USB lub router obsługujący co najmniej standardy LTE, HSDPA, UMTS,  GPRS.

♦ rozważano jedynie oferty mobilnego Internetu nie powiązane z innymi usługami jak np. telewizją, internetem stacjonarnym itp

♦ analizowano tylko oferty dla nowego klienta  zainteresowanego wyłącznie jedną uslugą tj. mobilnym Internetem

♦ uwzględniono obowiązujące promocje i rabaty obniżające koszty usługi

♦ wzięto pod uwagę oferty ogólne oraz dostępne wyłącznie w telesprzedaży i sklepie internetowym

♦ ilość gwiazdek określono na podstawie takich kryteriów jak: popularność ofert wśród klientów (ilość osłon danej oferty), wysokość kwoty miesięcznego zobowiązania (największą popularnością cieszą się oferty z abonamentem poniżej 60 zł), atrakcyjność cenowa oferty mierzona jako koszt transferu danych w przeliczeniu na 1 GB w ramach abonamentu i po przekroczeniu abonamentu, zasięg mobilnego internetu, poziom technologiczny sieci ( LTE, HSPA itp.).


♦ przyjęto uproszczenie, że 1 GB = 1000 MB

♦ wszystkie kwoty w ofertach dla klientów indywidualnych wyrażono w PLN z VAT natomiast dla klientów biznesowych w kwotach netto ( bez VAT)

Rekomendowany modem - w rankingu ofert mobilnego internetu do jednej konkretnej oferty wybrano tylko jeden tzw. rekomendowany modem. Chodzi o uzyskanie większej czytelności i przejrzystości rankingu zwłaszcza, że obecnie większość modemów jest oferowana za symboliczną złotówkę. Do określonej oferty dobrano modem najkorzystniejszy pod względem cenowym i funkcjonalnym. Założono, że na obecnym etapie rozwoju technologii mobilnego internetu każdy modem powinien obsługiwać co najmniej następujące technologie przesyłania danych (wymieniając od najniższej prędkości): GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ i LTE. Modem automatycznie loguje się do technologii oferującej najszybszą prędkość dostępną na danym terenie a jak wiadomo nowsze technologie ( LTE) występują w terenach zabudowanych o większym zagęszczeniu ludności. W mniejszych miejscowościach znajdziemy jeszcze dostęp oparty na technologi GSM (EDGE) a na terenach bardzo słabo zurbanizowanych dostęp oparty na GSM standard GPRS. Ta ostatnia technologia praktycznie jest w zaniku. Zaproponowany przez operatora modem musi zapewnić funkcjonowanie w najszybszych technologiach jak i w technologiach opartych o sieć GSM.

 


2012 Centel-Net. All rights reserved
projekt i wykonanie: Centel-Net