Która sieć oferuje najlepszy mobilny internet ?
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Netia
Cyfrowy Polsat

Który operator zapewnia najlepszą jakość usług?

Dodano: 01.03.2016

 

 

 

Raport UKE z badań jakości usług mobilnego internetu

Każdy z operatorów telefonii mobilnej zachęca nas do korzystania tylko z jego usług. Marketing ma swoje prawa i zachwalanie swoich ofert jest czymś naturalnym. W natłoku zmasowanych reklam klientowi bardzo trudno jest wybrać najlepszą dla siebie ofertę. Planując zakup usługi Mobilnego Internetu warto najpierw sprawdzić, który operator oferuje najwięcej pod względem jakościowym. Przy tego typu usługach jakość ma podstawowe znaczenie ponieważ określa między innymi zasięg obszarowy usługi oraz osiągane praktycznie prędkości transmisji. Kupując u niesolidnego operatora usługę Mobilnego Internetu, pomimo zapewnień o dużym zasięgu technologii LTE, możemy być skazani na pewnego rodzaju udrękę polegającą na częstym zapychaniu się sieci i zatrzymywaniu transmisji. Dlatego warto korzystać z różnego rodzaju wyników badań jakości usług telefonii mobilnej. Badania takie nie mogą być oczywiście sporządzane przez samych operatorów lecz przez niezależne podmioty. Do takich niezależnych podmiotów na pewno zaliczyć możemy Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE.

 

Raport UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował 28 grudnia 2015 r raport z badania jakości usług telefonii mobilnej. Badania przeprowadzono w sieciach największych operatorów takich jak:

Orange Polska S.A.

P4 sp. z o.o.

Polkomtel sp. z o.o.

T-Mobile Polska S.A.

Badania wraz z opracowaniem wykonane zostały przez zespół składający się z 16 osób w okresie czasowym 3.12 do 23.12.2015 r.

 

Metoda badań

Obszarem badania objęto teren całego kraju. Na początku opracowano harmonogram pomiarów i mapy pomiarowe zawierające drogi po których poruszać się miały auta pomiarowe. Najwięcej jednak pomiarów dokonano na terenach dużych i średnich miast. Badano usługę dostępu do Internetu we wszystkich technologiach tj. GSM (2G), UMTS (3G) i LTE (4G) przy czym testowano zawsze najlepszą technologię udostępnianą przez operatora na danym obszarze (83% połączeń wykonanych było w technologii LTE). Wykonano 550 godzin pomiarów stacjonarnych i w ruchu i pokonano 20150 km tras pomiarowych. W trakcie pomiarów wykonano dla każdego z operatorów ponad 35 tysięcy różnych testów transmisji danych. Pomiary wykonano we wszystkich miejscowościach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i na drogach lokalnych i krajowych łączących te miejscowości.

 

Wyniki badań

Wyniki badań pokazały, że dominującą technologią transmisji danych, na terenie całego kraju, jest obecnie LTE (83%), następnie UMTS (17%) i GSM (poniżej 1%). Świadczy to o wysokim poziomie rozwoju najnowszych technologii w naszych sieciach komórkowych. 

 

   

Orange

Play

Plus

T-Mobile

Użycie technologii w usługach transmisji danych w %

LTE

77,89

83,15

94,19

78,08

UMTS

21,98

16,75

5,59

21,55

GSM

0,14

0,10

0,22

0,38

 

Najważniejszym parametrem transmisji danych, z punktu widzenia użytkownika, jest prędkość pobierania danych z Internetu i występujące opóźnienia w czasie transmisji. Zestawienie głównych wskaźników (dla całego kraju) określających jakość transmisji danych przedstawiono w poniższej tabeli:

 

Kryterium porównawcze Wskaźnik Orange Play Plus T-Mobile
Wskaźnik prędkości transmisji danych Download MDR _DL [Mb/s] 19,66 12,43 25,19 20,64
Wskaźnik prędkości transmisji danych Upload MDR_UL [Mb/s] 15,85 12,60 17,71 16,87
Wskaźnik opóźnienia pakietów danych RTT [ms] 97,70 129,45 105,54 94,66
Wskaźnik nieukończonych sesji  HSFR [%] 2,36 4,71 0,71 2,24

 

Graficzne porównanie  prędkości transmisji danych w poszczegółnych sieciach prezentuje zamieszczony niżej rysunek.

MDR - wskaźnik prędkości transmisji danych (Mean Date Rate) od stacji bazowej (Download) lub do stacji bazowej (Upload)

 

Jak zatem wyraźnie widać największe prędkości transmisji danych osiągnięto w sieci Plusa. Nieco słabsze wyniki prezentują sieci T-Mobile i Orange.  Natomiast wskaźniki osiągnięte w sieci Play są niestety najsłabsze. 

 

Podsumowanie

Zaprezentowany w skócie Raport UKE przedstawia największe dotychczas badanie jakości usług świadczonych przez opertorów komórkowych w Polsce. Uzyskane wyniki pokazują generalnie wysoki poziom świadczonych usług.

W zakresie stopnia zastosowania technologii LTE w usługach transmisji danych prym wiedzie wyraźnie Plus (94.19%). Niemniej jednak pozostali operatorzy uzyskali ogólnie dość wysoki stopień użycia techonlogii LTE zawierający się w granicach od 77,89% (Orange) do 83,15% (Play).  Warto zaznaczyć, że sieć Plus wykorzystuje w największym zakresie technologie LTE szczegółnie w obszarach pomiędzy miastami.

Bardziej zróżnicowane wyniki uzyskano  w zakresie badania prędkości transmisji danych. Możemy tu zauważyć wyraźnie lepsze wyniki sieci Plus, za którą z nieco słabszymi wynikami plasują się Orange i T-Mobile. Wyniki Play są w tej kategorii zdecydowanie najsłabsze. Również w zakresie wskaźnika nieudanych sesji HSFR  Play osiągnął najgorsze wyniki.

Warto zauważyć, że duże różnice jakościowe w zakresie transmisji danych wynikają z różnego stopnia wdrożenia LTE i posiadanych zasobów częstotliwości. Niedawno zakończona przez UKE aukcja częstotliwości LTE zmienia na nowo układ sił w zakresie posiadanych przez operatorów zasobów. Dlatego też, w niedługim czasie, możemy się spodziewać dużych zmian w zakresie prezentowanych w niniejszym artykule wskaźników jakościowych.

 

Krzysztof Nieścioruk

 

Autor: j.w.
Źródło: www
Zobacz więcej nowości

2012 Centel-Net. All rights reserved
projekt i wykonanie: Centel-Net