Koszty po przekroczeniu limitu transferu danych

 

Aby nie zostać zaskoczonym wysokością otrzymanego od operatora rachunku za korzystanie z usługi mobilnego internetu warto zapoznać się z niniejsza informacją.  Zgodnie z ostatnią  nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, która miała miejsce w 2013 roku, operator ma obowiązak powiadomić abonenta o  wyczerpaniu pakietu danych. Zapis ten znajduje się w artykule 63a  ustawy i obowiązuje od czerwca 2013. Ponadto ustawa wprowadza również wymóg aby abonent miał możliwość bieżącej kontroli stanu takiego pakietu. Informacje powyższe muszą znaleźć się w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Chodzi o to aby abonent był śwadomy ile zapłaci za transfer danych po wyczerpaniu się pakietu i nie był narażony na zaskakująco duży rachunek. W ostatnim czasie wielu Dostawców Usług mobilnego internetu, aby nie narażać klientów na niespodziewane koszty, wprowadziło po przekroczeniu limitu transferu  tzw ,,lejek". Polega on na tym, że jeżeli wyczerpiemy przyznany nam pakiet danych to transmisja (jak przez lejek) jest ograniczana do nieznaczej prędkości ( od16 kb/s do 64 kb/s) i jest dalej bezpłatna. Jeśli chcemy nadal korzystać swobodnie z internetu to możemy przywrócić normaloną prędkość transmisji poprzez wykupienie dodatkowego pakietu danych.  Takie rozwiązanie wydaje sie najlepsze pod względem kontroli kosztów.

Orange Klient indywidualny:  w ramach oferty Orange Free Net momencie przekroczenia 80% i 100% miesięcznego limitu  danych Operator wysyła SMS-a informującego o tym przekroczeniu. Po przekroczeniu limitu operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości przesyłania danych do 64 kb/s .  Opłaty w tym momencie wzrastają i są rozliczane zgodnie obowiązującym cennikiem usług. Można włączyć ( bezpłatnie ) usługę  Cała Naprzód i ograniczenie prędkości nie jest zakładane a przesyłanie danych kosztuje  też 0,02 zł za 1 MB czyli 20 zł za 1 GB . Kwota opłaty nie wydaje się wygórowana. Warto zapamiętać, że usługa Cała Naprzód działa tylko dla urządzenia, które ma aktywowaną ofertę Orange Free Net i nie działa na koszty transmisji innych urządzeń rozliczanych na jednym koncie abonenckim.

Orange Firma  - Oferta Business Everywhere w Pakiecie - abonent jest informowany sms-em w trakcie okresu rozliczeniowego , że limit jednostek dostępnych w ramach abonamentu osiągnął poziom 80% .   Abonent ma także możliwość samodzielnego sprawdzenia pozostałego w danym okresie rozliczeniowym limitu transferu poprzez wysłanie SMS-a o treści ILE DANE pod numer 197. Po przekroczeniu limitu przesyłania danych operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości transmisji. Można włączyć ,, Cała Naprzód" która powoduje , że po przekroczeniu limitu nie ma ograniczenia prędkości transmisji a koszty transmisji wynoszą 0,04 zł  za 1 MB (0,05 zl z VAT)  czyli 40 zł za 1 GB ( dosyć drogo)

Cyfrowy Polsat ( klient indywidualny i Firma) - po wykorzystaniu pakietu danych koszty transmisji wynoszą 0,02 zł/1 MB tj. 20 zł/GB w godz. 8:00 - 24.00 i 1 zł/1GB w nocy (00:00-8:00).  Nie jest to kwota wygórowana jak u innych operatorów. Istnieje możliwość aktywowania bezpłatnie usługi Limit.  Usługa ta polega na tym , że abonent ma możliwość  ustalenia maksymalnej wysokości dodatkowych ( ponad wykupiony limit transferu) miesięcznych wydatków na transmisje danych ( 0, 10,25,50 lub 100 zł). Po osiągnięciu tego Limitu abonent traci możliwość korzystania z internetu. Taki limit może wynosić także zero zł co oznacza wstrzymanie świadczenia usługi dostępu do internetu następuje  zaraz po wyczerpaniu się limitu transferu przypisanego do wykupionej przez abonenta oferty. Przedstawiona  reguła wydaje się bezpieczna i uczciwa w stosunku do Klienta.

Plus ( klient indywidualny i Firma) - Od maja 2013 w ramach oferty promocyjnej  ,, internet z modemem, ruoterem lub tabletem" obowiązuje reguła lejka. Do tej daty według poprzedniej oferty promocyjnej opłata za 1 MB przesłanych lub odebranych danych po przekroczeniu pakietu wynosiła 0,02 zł (20 zł/ 1 GB). Po wykorzystaniu Pakietu i dodatkowej deklarowanej kwoty następowało zablokowanie transmisji danych do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Odblokowanie transmisji danych mogło nastąpić od nowego okresu rozliczeniowego. Podczas podpisywania umowy dodatkowa deklarowana kwota ustawiona była na 25 zł a przy podpisywaniu aneksu do umowy abonent sam określał dodatkową deklarowaną kwotę (0, 10, 25, 50, 100 zł). Był to również dosyć bezpieczny dla klienta sposób rozliczania kosztów usługi. Istnieje także możliwość dokupienia dodatkowego pakietu w ramach usługi Extra limit.

Play ( klient indywidualny i Firma) -  Typowy lejek. Po wykorzystaniu limitu danych w usłudze Play Online klient  może nadal bezpłatnie korzystać z Intenetu w kraju, ale z znacznie mniejszą prędkością.  Można przywrócić prędkość nominalną poprzez aktywację dodatkowego pakietu ( usługa non stop) Po przekroczeniu limitu danych prędkość transmisji ulega spowolnieniu do 32kb/s. Klient zostaje powiadomiony sms-em o wyczerpaniu się limitu.

T-Mobile -  transmisja danych rozliczana jest za każdy rozpoczęty 1 kB (osobno za dane wysłane i za dane odebrane). Operator ma prawo do ograniczenia prędkości transmisji  po przekroczeniu określonego w ofercie limitu danych w ten  sposób, że prędkość ta nie będzie wyższa niż 16 kbit/sek.

NETIA - po przekroczeniu limitu transferu danych abonent traci możliwość wykonywania połączeń internetowych.  Aby wznowić mozliwość połączeń internetowych  należy doładować swoje konto w serwisie Netia On-Line.  W serwisie tym można także sprawdzić  stanu wykorzystania swojego limitu transferu.

 

 
Jeśli informacja była przydatna - Poleć nas na Facebooku

 

2012 Centel-Net. All rights reserved
projekt i wykonanie: muso.pl